Rizika carnitinuJe tedy bezpečný a může být užíván dlouhodobě, nemá vedlejší účinky. Při překročení denní dávky se nadbytečné množství vyloučí ledvinami do moči, stejně jako u vitaminů rozpustných ve vodě. Jako potravní doplněk může být dodáván ve formě L-karnitinu nebo D-karnitu. V těle se přirozeně vyskytuje pouze L-karnitinin. D-karnitin může bránit dostatečnému využití přirozeného L-karnitinu. Proto je D-karnitin oficiálně zakázán a neměl by se již v potravních doplňcích objevovat.

Sacharidy neboli cukry jsou důležitým zdrojem energie lidského těla.

Nedostatek karnitinu

Projevy nedostatku karnitinu mohou nastat při dlouhodobém hladovění. Objevuje se snadná svalová unavitelnost a slabost. Při běžné pestrosti stravy však nedochází k jeho nedostatku ani při náročných fyzických výkonech. Nedostatek může nastat například, když naše stravování neodpovídá normám. Tudíž konzumujeme nedostatečné či nevyhovující zdroje bílkovin (např. hory kukuřice), chybí nám vitamín C, železo a vitamín B6 (pyridoxin). To nás může potkat např. při podávání náhradní výživy sondou, při dialýze, v důsledku šoku nebo těžkého stresu. Ovšem pozor! Na vině mohou být i nepřiměřené, extrémní fyzické výkony, dlouhodobé nevhodné redukční diety či poruchy přijmu potravy (anorexie). Při nedostatku karnitinu dojde k intracelulárnímu hromadění mastných kyselin a vzniku toxických lipoperoxidu, hromadí se vápník a buňka může nekrotizovat. Snížená činnost jater vede k hypoketonémii, hyperamonémii a k hypoglykémii protože dochází ke zvýšené utilizaci glukosy jako jediného možného alternativního energetického zdroje. Snižuje se tvorba acetylcholinu v CNS. Vyvíjející se encefalopatie snižuje toleranci ke stresu a jeho působením dochází k neadekvátní reakci endogenních kortikoidů.

Kdy začít s užíváním

O významu zvýšeného příjmu karnitinu zejména pro sportovce se vedou četné spory. Přestože mnohá zjištění o funkci a dynamice karnitinu v našem těle nasvědčují prospěšnosti zvýšeného příjmu tohoto doplňku v potravě zejména při nadměrné fyzické zátěži, žádný přesvědčivý a seriózní důkaz pro tento předpoklad doposud podán nebyl. Jako potravní doplněk se karnitin používá zejména u sportovců. Karnitin je studován i z hlediska léčebného podávání. U cukrovkářů například zlepšuje odbourávání glukózy z krve (tj. snížení hladiny krevního cukru). Pokud trpíte onemocněním spojeným s nedostatečným prokrvením srdečního svalu, může Vás karnitin chránit před rozvojem dalšího srdečního postižení.

Lidský organismus obsahuje asi 20 g L-karnitinu. Vysoký obsah je ve svalech, které musí hodně pracovat a spotřebují hodně paliva. V potravě se nachází v hovězím, jehněčím, skopovém mase. K jeho nedostatku může dojít u přísných vegetariánů. Tělo si však dokáže tuto látku vytvořit také samo. Syntetizuje se v játrech a v ledvinách z aminokyselin. Nedostatek karnitinu může mít nepříjemné důsledky pro metabolismus. Nespálené volné mastné kyseliny mohou v těle působit toxicky a navíc může nastat energetický deficit. K syntéze karnitinu je nezbytný vitamin C. Při jeho nedostatku vzniká svalová únava způsobená nedostatkem karnitinu.Kdy může dojít k nedostatečné tvorbě, velkým ztrátám nebo nárokům?

  • když je výrazně snížen příjem kanitinu stravou a současně je nutné tvořit více energie, tzn.: v důsledku extrémních fyzických výkonů v důsledku dlouhodobého hladovění (např. nesprávné redukční diety, onemocnění zažívacího traktu apod.).
  • když jsou významně zvýšeny požadavky na jeho využití v organizmu, tzn.: obezita, těhotenství, plodnost u mužů, děti na umělé výživě, pacienti na dialýze.
  • u některých dalších patologických stavů byla zjištěna významně nižší hladina karnitinu, která je však důsledkem, nikoliv příčinou těchto onemocnění: oběhová onemocnění, vysoká hladina lipidů v krvi, ledvinová onemocnění (ledviny nemohou vychytávat zpět karnitin), cirhóza, podvýživa (např. děti veganů a makrobiotiků), hypothyreosa, některá genově determinovaná onemocnění svalů a nervů.

Ketony

Ketony jsou běžným lidským metabolitem. Oxidují se stejně dobře v centrální nervové soustavě jako ve svalu. Biologicky nejdůležitější jsou dva z nich – kysleina acetyloctová a beta-hydroximáselná. I při přísných rýsovacích nebo redukčních dietách musí hladina krevního cukru zůstat zachována, přestože zásoby glykogenu klesají na minimum. Jako náhradní zdroj energie se začínají v procesu, řízené hormony (insulin, glukagon, růstový hormon, adrenalin, cortisol), uvolňovat mastné kyseliny a ketony. Jak z nich dostat potřebnou energii? Glukagon, vyráběný slinivkou břišní, napomáhá nejenom udžení hladiny krevní glukózy, ale také přispívá k silnější produkci L-carnitinu v játrech. L-carnitin se už o využití energie z mastných kyselin a ketonů postará. Tím šetří svalové bílkoviny, které by se při jeho nedostatku přednostně štěpily na energii (proteinový katabolismus) a docházelo by k úbytku svalové hmoty.

Kombinace přípravků

L-karnitin je možno kombinovat téměř se všemi suplementy. Nejdůležitější je asi společné užívání s kyselinou hydroxycitrónovou – HCA, která prostřednictvím ovlivnění enzymatického systému aktivně zasahuje do transportu mastných kyselin.

Vhodné a doporučené kombinace

L-Carnitin + Pyruvát

Jedna z nejlepších možností při hubnutí, dietě a potřebě zvýšení fyzického výkonu, oba spalovače tuků se vzájemně doplňují.

L-Carnitin + Lecitin

Redukce cholesterolu, hubnutí a diety, zlepšení koncentrace.

L-Carnitin + BCAA aminokyseliny

Stimulace sportovního výkonu, aerobní výdrže, odbourávání podkožního tuku a současná ochrana svalů.

Jaký vybrat doplněk s l-karnitinem

Dobrou volbou karnitinu za vynikající cenu (nejspíše nejlepší na trhu) je výrobek „L-Carnitin 43000“ od poměrně nové značky aminoMax. Jde o l-karnitin ve formě l-karnitin-l-tartrátu v kapslích po 630mg této sloučeniny. Po jednoduchém přepočtu pomocí molárních hmotností zjistíme obsah 430mg l-karnitin base v jedné kapsli, což se shoduje s údajem, který uvádí výrobce. Balení 100 kapslí obsahuje celkem ekvivalent 43g l-karnitin base a při běžném dávkování vystačí asi na měsíc neustálého užívání. Za uváděcí cenu 269Kč je to téměř neodolatelná nabídka.

Carnitin ve stravě

Karnitin se vyskytuje v buňkách rostlin i živočichů. V našem těle je největší množství karnitinu obsaženo ve svalech. Tvorba karnitinu probíhá především v našich játrech a ledvinách. Celkové množství karnitinu se pohybuje v závislosti na objemu svalové hmoty přibližně od 20 do 30 gramů. Karnitin je přirozeně obsažen v živočišných i rostlinných buňkách. Důležitými potravními zdroji je proto především maso a živočišné produkty (např. mléko). V rostlinách je karnitin zastoupen v menším poměrném množství.

Tvorba K (v jeho L-formě) vyžaduje hned několik základních látek:

  • aminokyseliny – LYSIN a METHIONIN
  • vitamíny – NIACIN, PYRIDOXIN, KYS.ASKORBOVOU
  • minerály – ŽELEZO

Pouze aminokyseliny lysin a methionin tvoří posléze stavební prvky molekuly Karnitinu, ostatní látky jsou nutné jako co-faktory. Zapojení vitamínů do tvorby Karnitinu je na jedné straně vyjádřením složitosti a komplexnosti jeho tvorby, na druhé straně je školním příkladem funkce vitamínů. Chybí-li kterákoliv byť i ne přímo stavební součást Karnitinu, produkce se zastaví a organizmus začne být závislý jen na jeho příjmu stravou. Přestože je Karnitin pouze v živočišných produktech, neznamená to, že je nezbytné jíst hojnost především jich! Pokud se umíte stravovat vegetariánsky, resp. lakto-vegetariánsky, neměli byste mít aminokyselin lysin a methionin nedostatek. Také příjem kyseliny askorbové a dalších vitamínů je v tomto případě asi dostatečný a tudíž lze předpokládat dostatečnou endogenní syntézu. Vlastní tvorba je totiž pravděpodobně mnohem důležitější než příjem Karnitinu stravou.

Karnitin přijatý stravou se kompletně vstřebává a ke svému vstupu do buněk potřebuje prakticky jen energii a ionty sodíku. I když je to malá molekula, ztráty jsou minimální, protože ledviny ho prakticky kompletně vstřebávají zpět do krve. Tento proces je však přímo závislý na řadě faktorů : složení stravy, věku, pohlaví, fyzické aktivitě, energetické bilanci, stresu (včetně např. zranění, operací). Milovníci skopového se rozhodně nedostatku karnitinu obávat nemusí – je totiž jeho zdaleka nejvýznamnějším zdrojem. Ale skopové se v našem jídelníčku objevuje pouze výjimečně a ani nepředpokládáme, že by tato informace nějak změnila přístup k jeho konzumaci. Ostatní zdroje červeného masa obsahují několikanásobně nižší množství látky L-carnitin než zmíněné skopové. Nedostatkem karnitinu tedy mohou trpět nejenom vegetariáni, ale všichni, kteří vyřadili červené maso ze svého jídelníčku. Vzhledem k tomu, že při tělesné námaze, zvláště vytrvalostního charakteru, potřeba karnitinu výrazně stoupá, je u sportovců jeho suplementace velmi žádoucí. Nedostatek karnitinu se totiž může stát limitujícím faktorem jejich výkonu.

Jak se tvoří karnitin v organizmu a jak se využívá ze stravy

K endogenní tvorbě karnitinu organizmus potřebuje několik látek – aminokyseliny lysin a methionin, vitamíny niacin, pyridoxin a vitamín C a minerální látku železo. Pouze lysin a methionin tvoří posléze stavební prvky molekuly karnitin, ostatní látky jsou vitamíny (pochopitelně s výjimkou železa). Zapojení vitamínů do tvorby karnitinu je na jedné straně vyjádřením složitosti a komplexností jeho tvorby, na druhé straně je školním příkladem funkce vitamínů. A za třetí je jasné, že když chybí kterákoliv, byť i ne přímo stavební součást molekuly, nelze karnitin v dostatečné míře vytvářet vůbec. Je tudíž naprosto nutné mít dostatek vitamínů, tzn. dostatečně kvalitní výživu. Není-li tomu tak, je nutné uvedené vitamíny používat v doplňkové formě, přičemž v řadě případů nestačí ani takovýto postup a je nutné přikročit k použití čisté formy karnitinu.

Přestože přirozeně přítomný ve stravě je karnitin pouze v živočišných produktech, ještě to neznamená, že je nezbytné jíst hojnost živočišných produktů! Pokud se umíte stravovat vegetariánsky resp. pokud konzumujete také sýry a jiné mléčné produkty a vejce, neměli byste mít lysinu a metioninu nedostatek a tím pádem ani nedostatek karnitinu. A to už i proto, že lze předpokládat, že máte také dost potřebných vitamínů. Kromě toho je vlastní tvorba karnitinu pravděpodobně důležitější než jeho konzumace stravou. Alespoň tak tomu je u zvířat a je otázkou zda to platí pro člověka. Některé údaje jsou totiž dokonce opačné. Ale problém není zatím uzavřen.


Reklama:


Čerstvé ovoce a zelenina - pro vaše skvělé zdraví. Výhodná půjčovna obytných aut na Vaši dovolenou.
Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!